Posts Tagged: แต่งงานโรงพยาบาลสงฆ์

แต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้บุญกุศลและประหยัด

แต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้บุญกุศลและประหยัด

แต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้บุญกุศลและประหยัด เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ bigontheway สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาสถานที่จัดพิธีแต่งงาน วันนี้กระปุกเวดดิ้งมีสถานที่แต่งงานดี ๆ แถมได้ทำบุญมาแนะนำกันด้วยค่ะ นั่นก็คือ “โรงพยาบาลสงฆ์” แต่จะมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร ตามเข้าไปชมกันเลย… การ จัดงานแต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์นั้น ถือว่าได้กุศลและประหยัด เหมาะกับยุคเศรษกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พิธีมงคลสมรสหมู่(เช้า) และ พิธีมงคลสมรสเดี่ยว(เพล) พิธีมงคลสมรสหมู่(เช้า) จะจัดพิธีมงคลสมรสทั้งหมด 20 คู่ต่อวัน ส่วนพิธีหลั่งน้ำสังข์ให้บริการวันละ 7 คู่ และแขกเชิญหลั่งน้ำสังข์คู่ละไม่เกิน 30 คน โดยทำพิธีทางศาสนาร่วมกัน และแยกทำพิธีตามห้อง ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสเช้า (เวลา 07.00 น.) 07.00 น. พระสงฆ์มาถึงหอฉัน พิธีกรเชิญบ่าว-สาวถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 07.30 – 08.00 น. พิธีกรเชิญบ่าว-สาวรับศิส พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นพิธีกรจะเชิญป่าว-สาวถวายดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัย พระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยพระพิธีให้พรประพรมน้ำพระพุทธมนต์บ่าว-สาว ทีละคู่บ่าว-สาวที่ทำพิธี และหลั่งน้ำสงข์ให้ทำพิธีต่อตามห้องที่จองไว้ คู่บ่าว-สาวที่ไม่ทำพิธีหลั่งน้ำสงข์กลับบ้านได้ 09.00 น. เสร็จพิธีมงคลสมรสเช้า พิธีมงคลสมรสเดี่ยว(เพล) จะจัดพิธีเพียง 5 คู่ต่อวัน โดยแยกทำพิธีคู่ละ 1 ห้อง ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยพิธีกรมืออาชีพ พร้อมอาหารเลิศรส ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสเพล (เวลา 10.00 น.) – 09.30 น. บ่าวสาวมาถึงห้องพิธี (ถ้ามีพิธีหมั้นต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา 10.15 น.) – 10.30 น. พิธีสงฆ์เริ่ม โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ – 11.00 น. บ่าว-สาวถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เสร็จแล้วถวายดอกไม้ ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยธรรม 9 ชุด พระสงฆ์ให้พรประพรมน้ำมนต์ – 11.30 น. ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ เสร็จพิธีเวลา 12.00 น. อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่ ไม่รดน้ำสังข์ : ค่าภัตตาหารพระพิธี 9 รูป ค่าสถานที่ (ไม่หลั่งน้ำสังข์) 1,500 บาท อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่ รดน้ำสังข์ : ค่าภัตตาหารพระพิธี 9 รูป ค่าสถานที่ มีหลั่งน้ำสังข์ที่หอฉัน (ทำพิธี 2 คู่สลับกัน) 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์พิธีหลั่งน้ำสังข์ – พานดอกไม้ 1  คู่ ราคา 700 บาท – พวงมาลัยบ่าว-สาว 700 บาท – มงคลแฝด 100 บาท อุปกรณ์พิธีมงคลสมรสที่บ่าว-สาวต้องเตรียมมา – ดอกไม้ ธูปเทียน ซองปัจจัยถวายพระพิธี อย่างละ 9 ชุด – ป้ายโฟมชื่อบ่าว-สาว อาหารเช้าสำหรับเลี้ยงแขก กาแฟ หรือ โอวัลติน และขนม 2 อย่าง ชุดละ 40 บาท (สั่งจองล่วงหน้า 15 วัน) กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยในวันสั่งจองจะไม่คืนเงินกรณียกเลิก หมายเหตุ ถ้าต้องการใช้ไฟ้ฟ้าของโรงพยาบาล เพื่อบันทึกเทปต้องเสียค่าบำรุง 200 บาท เจ้าภาพต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระ 9 ชุด โปรดแต่งกายสุภาพ สวมชุดบ่าว-สาว การส่งจองอาหารเลี้ยงแขก รับเลี้ยงเฉพาะกลางวัน – อัตราค่าบริการอาหารในการจัดเลี้ยงแขก 30-49 คน คนละ 200/บาท แขกตั้งแต่ 50 ขึ้นไป คนละ 180 บาท อัตราค่าห้องจัดเลี้ยง – ที่หอฉัน 1,500 บาท/แขก 50-100 คน ห้องพุทธรักษา 1,500 บาท/แขก 50-70 คน – ที่ห้องรับรอง 4,000 บาท/แขก 80-200 คน ห้องธรรมรักษา 800 บาท/แขก 30-40 คน ทั้งนี้ การจองห้องพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขกไม่รับสั่งจองทางโทรศัพท์ กรุณามาติดต่อด้วยตัวเองพร้อมชำระเงินที่มาจอง และอย่านำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องพิธีสงฆ์ โปรด แต่งกายสุภาพ สวมชุดบ่าว-สาวอย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติตต่อสอบถาม ที่แผนกรับรอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 02-354-4271 – 2 หรือ 02-354-4310 ต่อ 3501, 3502